Краткая информация

Олимпиада для студентов, обучающихся по программам

среднего профессионального образования

«Университетский ОЛИМП – 2018»

декабрь 2017 г. – март 2018 г.

 

ПРОГРАММА:

I тур: тестирование (удаленное, по секциям) – 18-22 декабря 2017 г.;

II тур: защита творческих работ (очно, по секциям) – 12-17 марта 2018 г.

награждение участников и победителей

 

Адрес: г. Оренбург, ул. Челюскинцев 18, корпус 9, кабинет 21

Подробнее

Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

 

Секция №1 - «Маркетинг и предпринимательство» 

 

Балабанова В.В.

Балашов И.А.

Баркова В.В.

Вахнина В.Е.

Галака Ю.В.

Гулагина А.С.

Дедловская Г.В.

Кальшев Е.Ж.

Карнеев В.А.

Крюкова Ю.И.

Куликова М.М.

Лантратова Д.В.

Лошкарева Я.Ю.

Марцынюк И.С.

Мифтахов Р.А.

Мозжерина Я.Д.

Мусапирова А.Ю.

Мустаева Р.Ф.

Орлова Н.А.

Осипова Е.А.

Павличева Е.В.

Пивоварова В.А.

Пожитнева Д.Д.

Почкалова А.А.

Рысаева А.Р.

Сеитова Э.А.

Скрябина Д.С.

Суханова З.В.

Талдыкина К.В.

Чаплыгина А.Д.

Черняева Ю.В.

Чирко Е.А.

Чуракова О.С.

Шатских Я.В.

 

 

Секция №2 - «Экономика и управление предприятием»

 

Акимова А.А.

Алешин М.А.

Аллабердина А.М.

Андюкаев Г.Г.

Антонова  Е.С.

Ардашова К.А.

Архипова А.Е.

Астафьева В.В.

Атнагулова  А.Р.

Ахмадуллина А.Р.

Баркова В.В.

Бектасов Р.А.

Беляева Е.А.

Берег В.О.

Бесчастнова Е. Д.

Бикбова З.Г.

Бишель В.С.

Бондарева В.А.

Борисова Н.П.

Буйлов А.Н.

Валынкина Н.В.

Вахнина В.Е.

Вершинина Л.Д.

Газизова  Д.Р.

Галака Ю.В.

Гарщенко А.Д.

Горовенко К.В.

Грачевская А.Д.

Грицюк К.А.

Гулагина А.С.

Дедловская Г.В.

Демина М.А.

Демихова  И.В.

Джабраилова Г.С.

Долгушина А.А.

Дурасов В.И.

Елкина К.И.

Жансикова А.Х.

Забродина Д.О.

Зиннатова Д.Р.

Золотухина К.Ю.

Иванова А.Е.

Иванова Е.А.

Иванова Н.А.

Игнатьева  О.С.

Исаева  А.В.

Исаева В.В.

Исембаева А.Б.

Исмаилова М.А.

Исхакова Р.В.

Калинина А.А.

Карагулина Е.С.

Карпаев А.А.

Кинзягулова А.Р.

Комарова В.А.

Кораблева А.А.

Кравченко Е.П.

Кривняк Н.А.

Кузнецова Д.Ю.

Кузнецова Е.А.

Кузьмараткина  М.Е.

Кулакова А.А.

Куликова М.М.

Лантратова Д.В.

Лапшина  Е.В.

Ларина К.В.

Леонова Д.В.

Лихачёва В.А.

Макарова  А.А.

Марченко  Я.В.

Матылицкая  Д.И.

Матюнина Д.В.

Махмудова  А.Н.

Митрофанова А.А.

Митрохина  Н.С.

Михайлова А. А.

Михалченкова Л.А.

Мкртчян С.С.

Мнацаканян А.Н.

Морозова О.С.

Мусапирова А.Ю.

Николаева М.А.

Осипова Е.А.

Петрова  А.В.

Петросиенко С.С.

Плигина В.А.

Понитайкина А.Д.

Потехина М.П.

Прокаева К.А.

Прохорова В. А.

Романова М.Н.

Рябцева С.В.

Сайфутдинова В.Г.

Сапсай Е.И.

Саркисова В.В.

Сафаров А.Р.

Сачков А.В.

Сеитова Э.А.

Селиверстова Е.С.

Сивкова И.А.

Сидоренко У.М.

Скипина В.Е.

Соболевская  С.В.

Соколова В.В.

Сосновина А.С.

Тажетдинов А.О.

Тамоян Н.А.

Тарасов А.А.

Терентьева А.А.

Тимергалиева Л.И.

Узакова А.Б.

Фадеева К.О.

Федотова  М.Е.

Филатова О.Ю.

Хайруллина А.Я.

Хакимова А.С.

Хлебова М.В.

Чертовикова К.В.

Чирко Е.А.

Шамаева  В.И.

Шлыкова К.С.

Шошина В.В.

Щаталова А.Н.

Юсупова С.М.

Яббаров И.Р.

Яковлева А.А.

Яценко Е.В.

 

Секция №3 - «Хлебопекарное и кондитерское производство»


Батаршин И.И.

Грачева Т.В.

Григорьева О.Г.

Давлубекова В.А.

Дубинец О.А.

Казенова А.К.

Калачиков А.В.

Карпович В.В.

Кириллова В.О.

Коломиец О.В.

Матвейченко А.Д.

Мясищева О.А.

Попрядуха В.Е.

Салимова Э.А.

Симонова А.Н.

Скалкина А.Д.

Скворцов А.А.

Скороход Л.В.

Ульянов Д.Ю. 

Усманова А.Ф.


 

Секция №4 - «Энергетика и электротехника»

 

Абдулов И.Э.

Айгулов Н.И.

Айдагулов И.Р.

Акимов М.О.

Белугин Д.В.

Беляев А.А.

Бородин Д.С

Букреев И.А.

Булатова Ю.В.

Вдовченко П.С.

Гарибян И.Г.

Голян Д.О.

Гречушкин В.В.

Денисов С.А.

Дмитриков Э.Е.

Ермолин А.С.

Жердев П.В.

Зубкова И.Н.

Каденов А.К.

Калядин Д.С.

Кандауров Д.В.

Комисарчук А.В.

Косенко А.В.

Кузенок В.А.

Кузнецов А.Н.

Ляшко И.Ю.

Макаев С.Д.

Маух Г.А.

Минеев С.А.

Останин Д.А.

Паленов О.Д.

Певнев В.В.

Провоторов И.В.

Провоторов Л.В.

Рубцов А.А.

Садертдинов Р.Р.

Свинарский А.С.

Семанин Е.В.

Семеренко А.А

Таратынова И.С.

Тимирбулатов В.И.

Тюхтий Е.В.

Федоров А.В.

Фролов Д.А.

Хасанов Р.Р.

Ховятский А.Ю.

Ходжаев А.К.

Шахматов И.А.

Юртаев П.А.

 

Секция№5 - «Ветмедицина зовет! (Vetmedicina is calling!)»

 

Алимов С.А.

Асманьязова А.Ж.

Асминкина С.М.

Бабарыкина М.В.

Бальсунова Д.Е.

Барабусова О.Ю.

Бауткина Д.А.

Бердин И.И.

Волошина Г.С.

Гудкова М.В.

Дорофеева О.В.

Дружинин А.С.

Дусалеева Д.В.

Дущенкова Я.В.

Дьякова О.А.

Зленко А.С.

Кадралиева А.С.

Казиев А.Т.

Камакина И.Н.

Картанов В.Н.

Киданов С.Д.

Конычев С.А.

Корнева Ю.А.

Кретинина Р.Н.

Кузнецов А.В.

Кулешева А.П.

Кулешова Л.А.

Курмансетов Р.А.

Лахнов Е.С.

Лебедушкин К.Н.

Макаева Ю.Э.

Митрофанов М.В.

Муканова Г.С.

Назмутдинов Р.Н.

Накарякова Т.В.

Помазкина О.В.

Сатибалдиева С.Р.

Свирко Т.С.

Семионов И.А.

Слепченко М.С.

Смутин В.Ю.

Соловьев А.В.

Соловьев Д.В.

Таланова Ю.А.

Толстухин А.В.

Трофимова А.А.

Хайруллина Р.Х.

Хрипунов С.Н.

Черникова Д.В.

Чибисов А.С.

Штангель А.А.

Щербак О.И.

Юлдашева Л.У.

 

 

Секция №6 - «Мясо-молочное производство»

 

Котов В.О.

Немолочнова Е.А.

Немолочнова Ю.А.

Нюняйкина А.В.

Сасов Е.И.

Шевкунова М.О.

 

Секция №7 - «Биоэкология и природопользование»

 

Байдимров М.Р.

Григорьева К.В.

Закиров Р.Р.

Иванова А.Д.

Иванюк А.В.

Искандаров Д.М.

Лутцева И.В.

Плохих В.В.

Рахимов Х.Р.

Саттаров А.О.

Сахаутдинов И.И.

Татаринцева Н.А.

Ханова А.Ф.

Шавалиев Р.Р.

Шарифуллин Д.Р.

Ярославкин А.Н.

 

 

Участники - "Университетский ОЛИМП - 2016"

Участники - "Университетский ОЛИМП - 2017"